Блог

Детска градина „Перуника“ – гр. Пловдив

Know the air
Последни новини
Детска градина „Перуника“ – гр. Пловдив

В детска градина „Перуника“ – гр. Пловдив се работи с акцент върху екологичното образование. Основна цел е развиване и изграждане на правилен екологичен светоглед и поведение в най – ранна детска възраст. С грижа към най-малките и в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“ бяха монтирани устройства за наблюдение качеството на въздуха. Следят се параметри като температура, влажност, налягане, органични летливи съединения и индекс за качеството на въздуха. Информацията се предава към дисплей.

Модерните устройства предават информация в реално време към интерактивен дисплей за визуализиране на данните. Така екипът на детското заведение има своевременна информация за нивото на замърсеност на въздуха и може да предприема мерки за по-доброто здраве на децата.

Монтирана е стена с мъх сфангум. Скандинавският мъх е известен със своите антибактериални и хигроскопични качества, а у децата създава усещането за уют и близост до природата.