За каузата

Know the air
За каузата

Какво е Осинови станция?

Осинови станция е инициатива на Фондация Сенстейт за опазване на околната среда, целяща да направи достъпни за гражданите данните за качеството на въздуха в училищата, детските градини, парковете, жилищните квартали и други обществени локации, чрез разполагане на станции за мониторинг на въздуха.

Основна цел на кампанията е да се постигне прозрачност и осведоменост на обществото относно околната среда в България. На база натрупаните данни за нива на замърсяване и идентифицирани проблемни райони, ще се потърси диалог с държавните институции за иницииране на програми и предприемане на мерки за подобряване качеството на въздуха за нас и поколенията след нас.

Цели на инициативата

Постигане на прозрачност

Постигане на прозрачност и осведоменост за качеството на въздуха в училища, детски градини, паркове и жилищни квартали.

Мерки за по-чист въздух

Своевременен анализ на събираните данни и диалог с държавните институции за предприемане на мерки за по-чист въздух в България.

Създаване на ангажираност

Създаване на ангажираност сред децата и възрастните с проблемите относно опазването на околната среда и качеството на въздуха.

Как работи?

Заяви станция

Ако искате да познавате качеството на въздуха в парка или в квартала в реално време, ако сте детска градина, учебно заведение или друго публично учреждение и желаете да следите показателите на въздуха в района си, кандидатствайте за безплатна станция като попълните заявка.

Осинови станция

Ако сте социално отговорна компания, загрижена за екологията и общественото здраве, ако желаете да осигурите достъп до важна информация за качеството на въздуха на уязвими групи от населението – деца, подрастващи, възрастни хора и др., включете се в инициативата като осиновите станция.

Вижте къде вече се следи качеството
на въздуха в реално време.

Със станции вече се сдобиха:

Дарител: Kanbanize

Гражданското сдружение “Дишай, Димитровград!

Технологии, бизнес и гражданска инициатива работят заедно за по-чист въздух

Повече информация

Дарител: МОСВ и ПУДООС

ОУ "Кирил Христов" - Стара Загора​

Модерно решение за следене качеството на въздуха внедрено в ОУ „Кирил Христов“ в Стара Загора​

Повече информация

Дарител: МОСВ и ПУДООС

ПГТО "Дочо Михайлов"

ПГТО „Дочо Михайлов“ се оборудва с ново решение за следене качеството на въздуха в района​

Повече информация