За нас

Кои сме ние?

Know the air е проект на сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза „Европейска инициатива за чиста околна среда”.

Сдружението си поставя за цел реализирането на ефективни форми на участие на местно, регионално, централно и международно ниво за решаване на приоритетни проблеми при мониторинг и опазване на околната среда.

Какво правим?

Know the air публично информира българското население за нивата на въздушни замърсявания в районите на мониторинг, като по този начин осигурява безплатен достъп до информация и стимулира общественото говорене за чистотата на въздуха, който ежедневно дишаме, в който растат децата ни и който оказва влияние върху качеството на живота ни.

Обществена информираност

Повишаваме обществената информираност и ангажираност по проблемите и решенията за опазване на околната среда

Опазване на околната среда

Подпомагаме бизнес инициативите в областта на решенията за опазване на околната среда с цел намаляване на въглеродния отпечатък

Популяризиране на добрите практики

Подпомагаме популяризирането на добрите практики в областта на опазването на околната среда и процеса по интеграция на европейското законодателство

Защо го правим?

Излагането на въздух с високи нива на замърсяване може да предизвика редица неблагоприятни последици за здравето. Мръсният въздух увеличава риска от респираторни инфекции, сърдечни заболявания и рак на белия дроб. Влияние върху здравето има както краткосрочното, така и дългосрочното излагане на замърсен въздух.

По-тежките последствия от замърсяванията засягат предимно хора, които вече са болни, децата и възрастните. Най-вредните за здравето замърсители, тясно свързани с прекомерната преждевременна смъртност, са фините PM2.5 частици, които проникват дълбоко в белодробните канали.

Ние вярваме, че информираността за качеството на въздуха е първата стъпка към обективна оценка, конструктивен диалог и търсене на решения за здравословна околна среда.

Know the air дава възможност от една страна на обществени учреждения като детски градини, университети, болници, домове за възрастни хора и др. да получат безвъзмездно мониториране на въздуха – актуална информация за състоянието му на тяхна територия, а от друга страна проектът стимулира социалните политики с екологична насоченост сред бизнеса, като дава възможност на отговорни компании да осигурят достъп до информация на по-широка мрежа от обществени учреждения, а по този начин и до повече граждани.