Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

 

Обща информация

От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни като сдружение с нестопанска цел „Европейска инициатива за чиста околна среда” отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за изпълнението на дейността си, и ги пази отговорно и законосъобразно.

 

Информация относно Администратора на лични данни

 1. Наименование Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” 
 2. ЕИК/БУЛСТАТ : 206751963
 3. Седалище и адрес на управление: гр. Габрово, ул. „Райко Даскалов” № 7.
 4. E-mail: office@knowtheair.bg
 5. Телефон.: +359 888314551

Информация относно компетентния надзорен орган

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

 

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда”  събира и обработва Вашите лични данни във връзка с реализиране на дейността си и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

 1. Изрично получено съгласие от Вас като фирма/организация;
 2. Изпълнение на задълженията на Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” по договор с Вас;
 3. Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда”;
 4. За целите на легитимния интерес на Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” .

(2) Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги.

 

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

Чл. 2. (1) Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” събира и обработва лични данни, които Вие ни предоставяте във връзка с изпълнението на дейността си и чрез сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 1. индивидуализация на страна по договора;
 2. счетоводни цели;
 3. статистически цели;
 4. защита на информационната сигурност;
 5. обезпечаване на изпълнението на договора;
 6. изпращане на информационни съобщения.

 (2) Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 1. законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 2. ограничение на целите на обработване;
 3. съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 4. точност и актуалност на данните;
 5. ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 6. цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

 1. изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

 

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда”?

Чл. 3. (1) Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” извършва следните операции с личните данни за следните цели:

 1. Сключване и изпълнение на договори с фирми и организации – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор и неговото администриране;
 2. Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до партньорите, които се отнасят до подобрения или промени в дейностите, изтичащи договорености, съгласно договора за дарение/партньорство.
 3. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до партньорите, които са заявили, че желаят да получават;

 (2) Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

 1. Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, телефон)
  1. Цел, за която се събират данните: 1) Осъществяване на връзка с партньора/дарителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и информационни съобщения;
  2. Основание за обработка на личните Ви данни – Със заявяването на партниране към Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” от Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
  3. Други данни, които Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” обработва – При влизане в нашия уебсайт, Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” събира данни за използвания IP адрес.

 (3) Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

 1. разкриват расов или етнически произход;
 2. разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 3. генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

 

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от необходимото за изпълнение на договорните отношения. След изтичането на този срок, Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” или друго.

(3) Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока по договорните отношения между страните.

 

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

 

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2) Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда”  може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за изпълнението на заявената договорна форма, Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” има право да откаже изпълнение.

 

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

 

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане в свободен текст до Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда”.

 

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 1. личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 2. Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 3. Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
 4. личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 5. личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” ;
 6. личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 1. за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 2. за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 3. по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 4. за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 5. за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда”, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните предоставени на Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда”.

(4) Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

 

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 1. оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на да бъде проверена точността на личните данни;
 2. обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 3. Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

 

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

 

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда”, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

 

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” не е длъжно да Ви уведомява, ако:

 1. е предприело подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
 2. е взело впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
 3. уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

 

Други разпоредби

Чл. 15. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон:02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 16. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 17. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 18(1). Когато възлагате на Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” да обработва лични данни на трето лице за целите на договорните отношения, Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда”  действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” действа единствено по Ваша инструкция. Сдружение „Европейска инициатива за чиста околна среда” няма контрол и не носи отговорност относно естеството и съдържанието на данните, които Вие като наш партньор избирате.