Познавайте качеството на въздуха, който дишате!

Know the air

Познавайте въздуха

Какво е Know The Air?

Know the air e инициатива за повишаване на осведоменост относно качеството на въздуха в България, чрез разполагане на мониториращи станции на обществени места като паркове, детски градини, училища и други граждански учреждения.

Know the air цели да информира децата и възрастните за ефектите от замърсяването на въздуха, както и да подобри качеството на живот благодарение на високите технологии.

Защо е важно да знаем за качеството на въздуха?

В училище, университета или детската градина

Много проучвания показват, че децата и подрастващите са по-уязвими към влиянието на замърсения въздух спрямо възрастните. Една от причините е, че имат висока активност и дишат по-учестено, а по този начин абсорбират повече замърсители. Друга причина е, че белите им дробове все още растат и децата се предразположени към повече респираторни инфекции, отколкото възрастните. Ако дадено учебно заведение или детска градина разполага с данни за качеството на въздуха на своята територия в реално време, то ще има възможност да вземе адекватни и навременни мерки за излагането на децата и учениците на евентуално замърсяване, както и да бъдат предприети действия към по-здравословна околна среда.

В парка или квартала

Парковете са основен притегателен център за отдих и почивка в градска среда. Ежедневно са посещавани от майки с бебета, спортуващи и семейства с деца. Важно е да се познава качеството на въздуха в тези райони, за да се сведат до минимум възможните рискове за здравето на посетитлите, които се разхождат. Все повече граждани припознават сериозната заплаха, която замърсеният въздуха носи за здравето на всички и интегрирането на решение за пълен мониторинг на качеството на въздуха е първата и необходима стъпка към минимизиране на рисковете от замърсяването. Следва анализиране на данните и търсене на ефективни решения и политики в посока по-чиста околна среда.

Как да знаем за качеството на въздуха?

Чрез поставяне на умно устройство за цялостен мониторинг на замърсителите на въздуха, оборудвано с качествени сензорни компоненти и модерни технологии за предаване на достоверни данни.
С негова помощ в реално време ще бъдат идентифицирани рисковете за общественото здраве, спрямо европейския индекс за качеството на въздуха.

Заяви станция

Ако искате да познавате качеството на въздуха в парка или в квартала в реално време, ако сте детска градина, учебно заведение или друго публично учреждение и желаете да следите показателите на въздуха в района си, кандидатствайте за безплатна станция като попълните заявка.

Осинови станция

Ако сте социално отговорна компания, загрижена за екологията и общественото здраве, ако желаете да осигурите достъп до важна информация за качеството на въздуха на уязвими групи от населението – деца, подрастващи, възрастни хора и др., включете се в инициативата като осиновите станция.

Благодетели на каузата

Дарители на станции за мониторинг за качеството на въздуха

Отзиви

„Кварталните градинки и детски площадки са притегателен център за отдих в градска среда. Ежедневно са посещавани от деца и семейства, поради което е важно да се познава качеството на въздуха в тези райони и да се сведат до минимум рисковете за здравето на живущите.”

Progress Factory Рекламна агенция

„Децата прекарват около шест часа на ден в училище, без това да включва извънкласните програми. Това е близо половината от активната им част от деня. За да бъдем изцяло отговорни към тях е необходимо да обръщаме изключително внимание на средата в която те растат.”

STS Holding Group Производител на продукти за лична грижа

„Музеят на хумора и сатирата е една от любимите туристически дестинации, предпочитана от габровци и гостите на града, а същевременно е разположен в близост до едно от най-натоварените кръстовища в Габрово. Отговорността към средата, в която живеем, е на всички.”

Ротари Клуб Габрово

  Вижте къде вече се следи качеството на въздуха
  в реално време.

  Със станции вече се сдобиха:

  Дарител: Kanbanize

  Гражданското сдружение “Дишай, Димитровград!

  Технологии, бизнес и гражданска инициатива работят заедно за по-чист въздух

  Повече информация

  Дарител: МОСВ и ПУДООС

  ОУ "Кирил Христов" - Стара Загора​

  Модерно решение за следене качеството на въздуха внедрено в ОУ „Кирил Христов“ в Стара Загора​

  Повече информация

  Дарител: МОСВ и ПУДООС

  ПГТО "Дочо Михайлов"

  ПГТО „Дочо Михайлов“ се оборудва с ново решение за следене качеството на въздуха в района​

  Повече информация