Модерно решение за следене качеството на въздуха внедрено в ОУ „Кирил Христов“ в Стара Загора​

Know the air
Научи повече
Дарител: МОСВ и ПУДООС
Получател: ОУ "Кирил Христов" - Стара Загора​

Основно училище „Кирил Христов“ Стара Загора, България е основано през 1896 г. В него се обучават ученици от 7 до 14 годишна възраст. Две степени на обучение: начална -I-IV клас, и основна – V – VII клас. В училището работят общо 59 учители и се обучават 917 ученици в 33 паралелки,

Иновативното училище е сред водещите в област Стара Загора със своята модерна и богата материално-техническа база. В училищния двор е изградена „зелена класна стая“, която осигурява личната връзка на децата с природата и развива отношението им към опазване на околната среда.

На 25.09.2015 г. – 193 държави по света подписаха Планът на ООН за постигане на 17-те глобални цели за устойчиво развитие, което доведе до изработване на екологична стратегия от 3 етапа в ОУ „Кирил Христов“ през 2016 г., включващи различни екологични дейности и участия във форуми, проекти и конкурси.

През изминалите години училището активно се развива в посока екология като част от постиженията им включват еко клуб „Посланици на природата“, Младежки воден парламент, награди от МОСВ, дигитален микроскоп, Спасителен център „Зелени балкани“, европейски проекти „Педагогика в зелено“ и „Да направим най-доброто с отпадъците“.

Последният еко проект, спечелен от училището, е проектът на ПУДОС по Национална кампания „Чиста околна среда 2022“, който финансира снабдяването на станция, която измерва качеството на въздуха около училището. Проектът ще донесе много позитиви не само на училището, но и на цялата общественост.

Висок клас станция измерва чистотата на въздуха в реално време 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Чрез излъчването на образователна информация, състояща се от факти за околната среда по всички компоненти на въздуха, под формата на интерактивно визуализиране на снимков материал и съответен факт, всеки ученик, преминаващ около интерактивният визуален компонент ще научава нова информация за околната среда. Така учениците ще бъдат ангажирани за състоянието на околната среда.

Благодарение на измервателната станция и натрупаните данни в нея, учениците ще развиват своето аналитично мислене и ще могат да се реализират различни практикуми и лабораторни уроци по учебните дисциплини: човек и природа, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда.

Не на последно място и най-важно за всички хора от общността е здравето на учениците. Поради тази причина ще бъде сформиран екип, който да наблюдава и анализира данните от измервателната станция за околната среда на училището в случай, че се установят завишени нива на замърсяване на въздуха, ще се въведат правила за ограничаването на активностите на открито.

В сайта на училището ще бъдат свързани данните и всеки гражданин на общината ще може да бъде информиран в реално време за замърсяването на въздуха. Училището работи не само в посока за доброто на своите ученици, но и за обществеността на Стара Загора.

Заяви станция

Ако искате да познавате качеството на въздуха в парка или в квартала в реално време, ако сте детска градина, учебно заведение или друго публично учреждение и желаете да следите показателите на въздуха в района си, кандидатствайте за безплатна станция като попълните заявка.

Осинови станция

Ако сте социално отговорна компания, загрижена за екологията и общественото здраве, ако желаете да осигурите достъп до важна информация за качеството на въздуха на уязвими групи от населението – деца, подрастващи, възрастни хора и др., включете се в инициативата като осиновите станция.

Със станции вече се сдобиха:

Дарител: Kanbanize

Гражданското сдружение “Дишай, Димитровград!

Технологии, бизнес и гражданска инициатива работят заедно за по-чист въздух

Повече информация

Дарител: МОСВ и ПУДООС

ПГТО "Дочо Михайлов"

ПГТО „Дочо Михайлов“ се оборудва с ново решение за следене качеството на въздуха в района​

Повече информация

Дарител: МОСВ и ПУДООС

СУ „Васил Левски“ - гр. Девня

СУ „Васил Левски“ в гр. Девня се сдоби с модерно решение за мониторинг на качеството на въздуха и създаване на ангажираност за проблемите с околната среда​

Повече информация

Вижте къде вече се следи качеството на въздуха
в реално време.