Технологии, бизнес и гражданска инициатива работят заедно за по-чист въздух

Know the air
Научи повече
Дарител: Kanbanize
Получател: Гражданското сдружение “Дишай, Димитровград!

Гражданското сдружение “Дишай, Димитровград!” се сдоби със собствена станция за измерване на качеството на въздуха.

Партньорството между бизнеса, технологиите и гражданската активност в Димитровград, дава допълнителни възможности за по-добър мониторинг на качеството на въздуха (КАВ), в силно уязвими райони като Димитровград.

„Дишай, Димитровград“, с изключителното партньорство и подкрепа от страна на Senstate Technologies и местната частна IT компания Kanbanize, постигат възможност за извършване на независим мониторинг на замърсителите на въздуха, чрез станцията на Senstate. Така, инициативата с нестопанска цел се превърна в осиновител на устройство от най-висок клас, за цялостен мониторинг в градска и външна среда, през инициативата Know the air.

Повече за инициативата Know The Air

Инициативата е проект на сдружение с нестопанска цел за извършване на дейност в обществена полза – „Европейска инициатива за чиста околна среда”. То си поставя за цел реализирането на ефективни форми на участие на местно, регионално, централно и международно ниво за решаване на приоритетни проблеми при мониторинг и опазване на околната среда.

Основната мисия на Know the air е да намери благодетели като местната компания в гр. Димитровград, които да се превърнат в дарители на станции, за информиране на българското население за нивата на въздушни замърсявания в районите на мониторинг, като по този начин се осигурява безплатен достъп до информация и се стимулира обществената дискусия за чистотата на въздуха, който ежедневно дишаме, в който растат децата и който оказва влияние върху качеството на живота, на всички нас.

Повече за станцията

Устройството е оборудвано с висококачествени сензорни компоненти и усъвършенствани технологии за предаване на данни, което го прави изключително подходящо за широк спектър от приложения в обществения, образователния и частния сектор. Станцията е мобилна и може да бъде позиционирана в различни зони на града, както и извън него, с което ще се допринесе за пълен анализ за качеството на въздуха в Димитровград и региона.

Основните параметри, които ще бъдат мониторирани, с помощта на станцията са, както следва:

  • Финни прахови частици – PM1.0, PM2.5, PM4 и PM10
  • Газовите анализатори следят за нивата на – SO2 (серен диоксид), О3 (озон), NО2 ( азотен диоксид) и CO (въглероден оксид)

Всички тези компоненти оказват негативно отражение на човешкото здраве както и на околната среда.

От Дишай Димитровград, благодарение на добре развития софтуер на станциите на Senstate Technologies, разработват приложение за ранно известяване на жителите на града и региона. Чрез системата за масово оповестяване, базирана на един от най-разпространените месинджъри, всички пожелали използването й, ще могат да бъдат уведомявани превантивно за опасно повишаване на вредни за здравето им нива на замърсителите във въздуха.

Станцията предлага висока надеждност и значителни обеми от данни за всеки измерван параметър. Информацията генерирана от станцията е на всяка 1 минута неограничено назад във времето за откриване на аномалии и тенденции свързани със замърсяването.

Заяви станция

Ако искате да познавате качеството на въздуха в парка или в квартала в реално време, ако сте детска градина, учебно заведение или друго публично учреждение и желаете да следите показателите на въздуха в района си, кандидатствайте за безплатна станция като попълните заявка.

Осинови станция

Ако сте социално отговорна компания, загрижена за екологията и общественото здраве, ако желаете да осигурите достъп до важна информация за качеството на въздуха на уязвими групи от населението – деца, подрастващи, възрастни хора и др., включете се в инициативата като осиновите станция.

Със станции вече се сдобиха:

Дарител: МОСВ и ПУДООС

ОУ "Кирил Христов" - Стара Загора​

Модерно решение за следене качеството на въздуха внедрено в ОУ „Кирил Христов“ в Стара Загора​

Повече информация

Дарител: МОСВ и ПУДООС

ПГТО "Дочо Михайлов"

ПГТО „Дочо Михайлов“ се оборудва с ново решение за следене качеството на въздуха в района​

Повече информация

Дарител: МОСВ и ПУДООС

СУ „Васил Левски“ - гр. Девня

СУ „Васил Левски“ в гр. Девня се сдоби с модерно решение за мониторинг на качеството на въздуха и създаване на ангажираност за проблемите с околната среда​

Повече информация

Вижте къде вече се следи качеството на въздуха
в реално време.