ПГТО „Дочо Михайлов“ се оборудва с ново решение за следене качеството на въздуха в района​

Know the air
Научи повече
Дарител: МОСВ и ПУДООС
Получател: ПГТО "Дочо Михайлов"

Професионалната гимназия по техника и облекло в град Тервел е открита през 1977 г. със съвместна заповед на Министерството на народната просвета и Министерството на машиностроенето. Формирани са 5 паралелки със 145 ученика по следните специалности: 2 паралелки „Стругаро-фрезист”, 2 паралелки „Шлосер-монтьор” и 1 паралелка „Електро-газозаварчик”.

В момента в училището се обучават 220 ученика в следните професионални направления: „Автоматизация на непрекъснати производства“, Механизация на селското стопанство“, Електрически машини и апарати“, „Производство на облекло от текстил“.

Училището активно участва и кандидатства по проекти, които имат за цел да подобрят учебната среда, в която се обучават учениците, и да обогатят техните знания относно теми, свързани с модерните технологии и съвременните проблеми на 21-ви век. Последния такъв проект е „Нашата зелена точка“.

Гимназията от скоро разполага с модерна STEM лаборатория, както и с биоразградим компостер, разположен в двора на училищната база. А още един наскоро спечелен проект, е екологично познавателният проект по националната кампания “Чиста околна среда” 2022, финансирана от МОСВ и ПУДООС.

Чрез спечеленото финансиране, гимназията се снабди с модерно оборудване за следене качеството на въздуха в района на училището. Висок клас станция измерва качеството на въздуха по шест параметъра, които се предават в реално време на монитор, монтиран на входа на училището. Модерното решение включва и обучителен компонент за привличане на вниманието на децата, който представлява набор от интересни факти за околната среда, които се показват на монитора и се сменят през определен период от време.

Това е поредният екологичен проект, който реализира ПГТО „Дочо Михайлов“, който помага в развитието на визията й на устойчива гимназия, чиято общност мисли за бъдещето и постъпва отговорно спрямо заобикалящата ни околна среда.

Заяви станция

Ако искате да познавате качеството на въздуха в парка или в квартала в реално време, ако сте детска градина, учебно заведение или друго публично учреждение и желаете да следите показателите на въздуха в района си, кандидатствайте за безплатна станция като попълните заявка.

Осинови станция

Ако сте социално отговорна компания, загрижена за екологията и общественото здраве, ако желаете да осигурите достъп до важна информация за качеството на въздуха на уязвими групи от населението – деца, подрастващи, възрастни хора и др., включете се в инициативата като осиновите станция.

Със станции вече се сдобиха:

Дарител: Kanbanize

Гражданското сдружение “Дишай, Димитровград!

Технологии, бизнес и гражданска инициатива работят заедно за по-чист въздух

Повече информация

Дарител: МОСВ и ПУДООС

ОУ "Кирил Христов" - Стара Загора​

Модерно решение за следене качеството на въздуха внедрено в ОУ „Кирил Христов“ в Стара Загора​

Повече информация

Дарител: МОСВ и ПУДООС

СУ „Васил Левски“ - гр. Девня

СУ „Васил Левски“ в гр. Девня се сдоби с модерно решение за мониторинг на качеството на въздуха и създаване на ангажираност за проблемите с околната среда​

Повече информация

Вижте къде вече се следи качеството на въздуха
в реално време.