СУ „Васил Левски“ в гр. Девня се сдоби с модерно решение за мониторинг на качеството на въздуха и създаване на ангажираност за проблемите с околната среда​

Know the air
Научи повече
Дарител: МОСВ и ПУДООС
Получател: СУ „Васил Левски“ - гр. Девня

Средно училище „Васил Левски“ е модерно училище, насърчаващо личностното развитие на всеки ученик, основано през 1962 година. В училището се обучават 560 деца от 1ви до 12ти клас и една подготвителна група като това е най-голямото училище в община Девня, намираща се в Североизточна България и една от съставните общини на област Варна.

В община Девня се отбелязват случаи на безветрие и образуване на радиационни мъгли, за което играе роля и атмосферното замърсяване. В сравнение със съседните градове, мъгливите дни са два пъти повече. Сравнително по-честите засушавания, особено през лятото и есента със слаби ветрове, създават условия за приземна инверсия и увеличаване на концентрацията на замърсяването на атмосферата.

В допълнение към визията на ръководството на училище Васил Левски за осигуряване на качествена образователна и възпитателна среда, училището внедри модерно решение за мониторинг на качеството на въздуха с цел гарантиране здравето на децата.

Измервателната станция за качество на въздуха е поставена във филиал на училището в квартал Повеляново, където всъщност се намира по-голямата част от заводите в общината. Така, благодарение на решението, училището ще разполага с пълен инструментариум за проследяване на обкръжаващата среда, за да гарантира здравето на децата, които са значително по-уязвими спрямо възрастните към въздействието от дишане на замърсен въздух. Освен сдобиването с изчерпателна информация за околната среда посредством станция за мониторинг на качеството на въздуха, в училището заработи и интерактивен дисплей, визуализиращ данните, както и интересни факти за околната среда. Благодарение на решението, учениците повишават своите познания по въпросите с екологията и околната среда по интерактивен начин, с помощта на цифровите технологии.

Заяви станция

Ако искате да познавате качеството на въздуха в парка или в квартала в реално време, ако сте детска градина, учебно заведение или друго публично учреждение и желаете да следите показателите на въздуха в района си, кандидатствайте за безплатна станция като попълните заявка.

Осинови станция

Ако сте социално отговорна компания, загрижена за екологията и общественото здраве, ако желаете да осигурите достъп до важна информация за качеството на въздуха на уязвими групи от населението – деца, подрастващи, възрастни хора и др., включете се в инициативата като осиновите станция.

Със станции вече се сдобиха:

Дарител: Kanbanize

Гражданското сдружение “Дишай, Димитровград!

Технологии, бизнес и гражданска инициатива работят заедно за по-чист въздух

Повече информация

Дарител: МОСВ и ПУДООС

ОУ "Кирил Христов" - Стара Загора​

Модерно решение за следене качеството на въздуха внедрено в ОУ „Кирил Христов“ в Стара Загора​

Повече информация

Дарител: МОСВ и ПУДООС

ПГТО "Дочо Михайлов"

ПГТО „Дочо Михайлов“ се оборудва с ново решение за следене качеството на въздуха в района​

Повече информация

Вижте къде вече се следи качеството на въздуха
в реално време.