Блог

ДГ в Батак, Павликени инсталира система за мониторинг на качеството на въздуха

Know the air
Последни новини

Детска градина “Св.Св.Кирил и Методий“, село Батак е мястото, където детето се чувства щастливо, защитено, разбирано и подкрепяно.

Предпочитана среда е за 3–7-годишните деца, където се гарантира тяхното умствено, емоционално, социално, личностно и здравно-физическо развитие.

Средище на хора, които обичат децата и професиите си, поддържат квалификацията си на съвременно равнище, стремят се към висока професионална реализация и са удовлетворени от работата си.

Инсталирани са модерни устройства за мониторинг на качеството на въздуха във вътрешна среда и свеждане на цялостната информация по достъпен начин и своевременно до управлението на детската градина за добиване на пълна картина за качеството на въздуха и моментално идентифициране в случай на превишени стойности, които представляват риск за здравето на децата.

Целта е да се гарантира осигуряването на здравословна среда в помещенията на детската градина за значително редуциране на рисковете за здравето на децата, свързани с качеството на въздуха, който дишат.

ДГ в Батак, Павликени инсталира система за мониторинг на качеството на въздуха
ДГ в Батак, Павликени инсталира система за мониторинг на качеството на въздуха
ДГ в Батак, Павликени инсталира система за мониторинг на качеството на въздуха
ДГ в Батак, Павликени инсталира система за мониторинг на качеството на въздуха
ДГ в Батак, Павликени инсталира система за мониторинг на качеството на въздуха
ДГ в Батак, Павликени инсталира система за мониторинг на качеството на въздуха
ДГ в Батак, Павликени инсталира система за мониторинг на качеството на въздуха
ДГ в Батак, Павликени инсталира система за мониторинг на качеството на въздуха