Блог

ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „Иван Вазов“ - гр. Свиленград

Know the air
Последни новини

В I ОУ „Иван Вазов“ се обучават 601 ученици, в 28 паралелки. Учебно заведение с авторитет, утвърдено име, с изградена стратегия и ясно формулирани цели. Привлекателна учебна среда – Модерна, санирана, просторна сграда, „Зелена класна стая”. Всички паралелки имат собствени класни стаи, за които учители и ученици се грижат и поддържат. Те са оборудвани със съвременни средства за обучение- интерактивни дисплеи и дъски, мултимедии и др. електронни продукти. Оборудвани са специализирани кабинети по биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, история и цивилизация, география и икономика, музика и изобразително изкуство, 1 мултимедиeн и интерактивeн кабинет, 4 зали по информационни технологии, обезпечени с модерни компютърни конфигурации.
В училището се провеждат много мероприятия с екологична и социална насоченост. Едни от които са състезанието „Аз, природата и светът“, Деня за борба срещу насилието на животни, „Водата – символ на живот“.

От 10 август 2023 в ОУ „Иван Вазов“ работи модерно оборудване за следене качеството на въздуха в района на училището.

Измерването на замърсяването на въздуха може да бъде ценен инструмент за повишаване на осведомеността и разбирането за проблема със замърсяването на въздуха, може да помогне на учениците и обществеността да вземат информирани решения за здравето си и за околната среда.

Станцията за измерване на качеството на въздуха ще предоставя реално временни данни за нивата на замърсяване в училищната среда. Това ще помогне на учениците и учители да бъдат информирани за наличието на вредни вещества като прах, вредни газове или алергени. С тази информация могат да се предприемат подходящи мерки за подобряване на качеството на въздуха и защита на здравето на учениците.