Блог

Ротари клуб Габрово дари станция за мониторинг на въздуха на Музея на хумора и сатирата в навечерието на 50-ия му юбилей

Know the air
Последни новини
Дарител

Ротари клуб Габрово

Поредната станция за мониторинг на въздуха, част от проекта Know the air на „Европейска инициатива за чиста околна среда“, вече е инсталирана и е на разположение на Музея на хумора и сатирата. Осиновител на устройството е Ротари клуб Габрово – организация полагаща грижи за обществото на града. На въпроса „Защо решихте да дарите устройство за проследяване на качеството на въздуха на Музея” от клуба отговарят: „Музеят е една от любимите туристически дестинации, предпочитана от габровци и гостите на града, а същевременно е разположен в близост до едно от най-натоварените кръстовища в Габрово. Културната институция през последните години е обърнала поглед и към природата, освен към хумористичната страна на живота. Отговорността към средата, в която живеем, е на всички.”

Габрово има статут на „зелен град“ по отношение на въздуха. Има случаи, в които замърсяването му може да бъде временно или инцидентно. Тогава нивата на фини прахови частици, замърсяване от домакинства, изгарящи твърди горива през зимата и други, е възможно да надхвърлят здравословните норми.  Това в повечето случаи е трудно доловимо с просто око или от обонянието на хората. За да бъде отчетено се изискват прецизни сензорни устройства – станции за мониторинг на качеството на въздуха, които отчитат с много висока точност и в реално време различните замърсители на въздуха. Тези станции предоставят цялата необходима информация за това какъв въздух дишаме през цялото време.

„Надяваме се, че благодарение на тази иновация ще повишим осведомеността сред габровци и гостите на града и Музея.” коментира Маргарита Доровска – директор на Музея  на хумора и сатирата.

Действителните ползи от инсталирането на подобна станция не са толкова да отстранят източника на замърсяване. Това е по-скоро инструмент за подпомагане на решенията за по-доброто здраве на гражданите и посетителите, като ограничаване дейностите на открито в дните с високо замърсяване на въздуха. Друга важна полза е увеличаването на увереността, че живеем в безопасна среда.

Данни от новата станция за мониторинг на въздуха, може да следите в реално време на Портала за околна среда на Община Габрово.