Блог

СУ „Христо Смирненски“ – Гулянци

СУ „Христо Смирненски“ – Гулянци
Know the air
Последни новини

В училище „Христо Смирненски“ – Гулянци се обучават 452 ученика, разпределени в 25 паралелки.

Една от основните стратегии за изпълнение на целите в училището е Гражданско, обществено, екологично образование, изграждане на знания и формиране на умения за здравословен начин на живот.

Пример за това е активното включване на училището в различни инициативи като „Да изчистим България заедно“ и засаждането на 50 дръвчета в двора на училището и парковете на община Гулянци.

На 5 октомври 2023 година бе инсталирана система за мониторинг на качеството на въздуха.

Чистият въздух е от съществено значение за когнитивните функции и концентрацията на учениците. Изследвания показват, че замърсеният въздух може да намали когнитивните способности и да намали учебната продуктивност. Станцията за измерване на качеството на въздуха ще помогне да се осигури по-висока информираност и по-добро качество на въздуха в училищната среда, което може да подобри учебния процес и резултатите на учениците.