Блог

СУ Никола Й. Вапцаров – Суворово

Know the air
Последни новини

СУ „Никола Й. Вапцаров“ инсталира система за мониторинг на замърсяването на въздуха. Системата се състои от сензори за измерване на концентрацията на фини прахови частици (PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10), както и температура, относителна влажност и атмосферно налягане. На входа на училището има голям дисплей с актуална информация.

Данните от системата ще бъдат използвани за проследяване на качеството на въздуха в района на училището. Те ще бъдат достъпни за обществеността и ще могат да бъдат използвани от ученици, учители и родители за информирани решения относно здравето и безопасността.

Инсталирането на тази система е важна стъпка към подобряване на качеството на въздуха в Суворово. Тя ще помогне да бъдат следим нивата на замърсяване и да се предприемат мерки за намаляването им.

Инвестицията в тази система е инвестиция в здравето на децата и гражданите на Суворово. Училищният колектив е ангажиран с подобряване на качеството на въздуха в училище, както и в града. Инициативите на училището помагат да се повиши екологичното съзнание на учениците и да се подобри околната среда.

 

СУ Никола Й. Вапцаров – Суворово