Модерно решение за мониторинг на качеството на въздуха и създаване на ангажираност за проблемите с околната среда в СУ „Николай Катранов“ в гр. Свищов ​

Know the air
Научи повече
Дарител: МОСВ и ПУДООС
Получател: СУ "Николай Катранов" - гр. Свищов

СУ „Николай Катранов“ е открито през 1964 година като начално и основно училище с ученици от 1-ви до 8-ми клас. Училището е единствено в община Свищов с паралелки с профил „Чужди езици“ – с английски и немски език. През 1998 година се формира първата паралелка с профил чуждоезиков – немски език. През 1999 година се формира първата паралелка с английски език. През 2019 година за първи път е въведен и руски език като изучаван втори чужд език. От 2020 година училището разкрива и нов STEM профил – „Природни науки“ с интензивно изучаване на английски език.

През 2021/2022 учебна година в Средно училище „Николай Катранов“ се обучават 731 ученици от I -XII клас, разпределени в 34 паралелки, в т.ч. една подготвителна група.


Учениците на СУ „Николай Катранов“ демонстрират едни от най-високите резултати в областта и страната на държавните зрелостни изпити, външно оценяване, олимпиади, конкурси и състезания. Училището активно работи по национални и международни програми като има спечелени и реализирани над 30 международни проекта.

Наскоро спечеленият екологично познавателен проект по националната кампания “Чиста околна среда” 2022 предостави възможност на училището да се сдобие с модерно решение за мониторинг на качеството на въздуха и създаване на ангажираност за проблемите с околната среда в града.

 

Решението се състои от висок клас измервателна станция, която събира и предава данни на дисплей, който е монтиран на входа на училището. Данните се предават по интерактивен начин като освен самите параметри, учениците може да се информират и обогатяват своите знания с интересни факти за въздуха и околната среда.

Заяви станция

Ако искате да познавате качеството на въздуха в парка или в квартала в реално време, ако сте детска градина, учебно заведение или друго публично учреждение и желаете да следите показателите на въздуха в района си, кандидатствайте за безплатна станция като попълните заявка.

Осинови станция

Ако сте социално отговорна компания, загрижена за екологията и общественото здраве, ако желаете да осигурите достъп до важна информация за качеството на въздуха на уязвими групи от населението – деца, подрастващи, възрастни хора и др., включете се в инициативата като осиновите станция.

Със станции вече се сдобиха:

Дарител: Kanbanize

Гражданското сдружение “Дишай, Димитровград!

Технологии, бизнес и гражданска инициатива работят заедно за по-чист въздух

Повече информация

Дарител: МОСВ и ПУДООС

ОУ "Кирил Христов" - Стара Загора​

Модерно решение за следене качеството на въздуха внедрено в ОУ „Кирил Христов“ в Стара Загора​

Повече информация

Дарител: МОСВ и ПУДООС

ПГТО "Дочо Михайлов"

ПГТО „Дочо Михайлов“ се оборудва с ново решение за следене качеството на въздуха в района​

Повече информация

Вижте къде вече се следи качеството на въздуха
в реално време.