ОУ „Ран Босилек” гр. Габрово следи качеството на въздуха за здравето на своите ученици​

Know the air
Научи повече
Дарител: STS Holding Group​
Получател: ОУ „Ран Босилек” - гр. Габрово

Първата станция за мониториране на възвуха, част от проекта Know the air, вече е разположена в Основно Училище „Ран Босилек” град Габрово. Осиновител на устройството е компанията STS Holding Group – водещ производител на продукти за лична грижа. На въпроса „Защо решихте да дарите устройство за проследяване на качеството на въздуха на основно училище” от компанията отговарят: „Децата прекарват около шест часа на ден в училище, без това да включва извънкласните програми. Това е близо половината от активната им част от деня. За да бъдем изцяло отговорни към тях е необходимо да обръщаме изключително внимание на средата в която те растат.”

Гр. Габрово има статут на незамърсен до ниско замърсен град по отношение на въздуха. В някои случаи обаче замърсяването на въздуха може да бъде временно или инцидентно, като тогава нивата е възможно да надхвърлят здравословните норми. Такива ситуации включват замърсяване с фини прахови частици от близки строителни обекти или от други локации, пренесено от въздушни потоци, инцидентно замърсяване от фабрики, замърсяване от домакинства, изгарящи твърди горива през зимата и други.
Замърсяването на въздуха в повечето случаи е трудно доловимо с просто око или от обонянието на хората. За да бъде отчетено се изискват прецизни сензорни устройства – станции за мониторинг на качеството на въздуха, които отчитат с много висока точност и в реално време различните замърсители на въздуха. Тези станции предоставят цялата необходима информация за това какъв въздух дишаме през цялото време.

„Надяваме се, че благодарение на тази иновация ще повишим осведомеността сред децата, ще вземаме по-добри решения за тяхното здраве и ще подобрим нивото на технологии и цифровизация на нашето училище.” коментира Нина Митева – директор на ОУ „Ран Босилек”.

Тя допълва, че действителните ползи от инсталирането на подобна станция не са толкова да отстранят източника на замърсяване, което не е във възможностите на училището, колкото да се сдобият с инструмент за подпомагане на решенията за по-доброто здраве на децата, например ограничаване дейностите на открито в дните с високо замърсяване на въздуха. Друга важна полза е да се увеличи увереността на все по-загрижените родители, че децата им учат в безопасна среда, както и да бъде повишена осведомеността сред децата по въпросите с качеството на въздуха и други екологични проблеми на 21ви век.

В допълнение към станцията за качество на въздуха, беше инсталиран и дисплей, който визуализира параметрите от устройството върху интерактивно табло, което позволява на всеки ученик, родител или учител да получи моментална информация за качеството на въздуха в района.​

Благодарение на монтираното устройство, цялата информация за качеството на въздуха в района на училището вече е налична и достъпна. Освен първичните данни, софтуерната система изчислява и предоставя информация за индекса на качеството на въздуха, който свежда набора от данни до унифициран показател, както и за исторически данни, чрез които може да се установи дали има периоди от годината, в които замърсяването е по-високо от нормалното.​

 

Заяви станция

Ако искате да познавате качеството на въздуха в парка или в квартала в реално време, ако сте детска градина, учебно заведение или друго публично учреждение и желаете да следите показателите на въздуха в района си, кандидатствайте за безплатна станция като попълните заявка.

Осинови станция

Ако сте социално отговорна компания, загрижена за екологията и общественото здраве, ако желаете да осигурите достъп до важна информация за качеството на въздуха на уязвими групи от населението – деца, подрастващи, възрастни хора и др., включете се в инициативата като осиновите станция.

Със станции вече се сдобиха:

Дарител: Kanbanize

Гражданското сдружение “Дишай, Димитровград!

Технологии, бизнес и гражданска инициатива работят заедно за по-чист въздух

Повече информация

Дарител: МОСВ и ПУДООС

ОУ "Кирил Христов" - Стара Загора​

Модерно решение за следене качеството на въздуха внедрено в ОУ „Кирил Христов“ в Стара Загора​

Повече информация

Дарител: МОСВ и ПУДООС

ПГТО "Дочо Михайлов"

ПГТО „Дочо Михайлов“ се оборудва с ново решение за следене качеството на въздуха в района​

Повече информация

Вижте къде вече се следи качеството на въздуха
в реално време.