ПТГЕ „Хенри Форд“ следи за качеството на въздуха около учебната база чрез иновативно решение​

Know the air
Научи повече
Дарител: МОСВ и ПУДООС
Получател: ПТГЕ "Хенри Форд"

ПГТЕ “Хенри Форд” е най-голямото професионално училище в България и на Балканския полуостров с над 60-годишна история. В него учат над 1200 ученици в различни форми на обучение – дуална, дневна и самостоятелна.

Създадено е на 14 септември 1960 г. Това е датата, в която училището се отделя от Техникума по механотехника и се обособява в самостоятелно учебно заведение под името Техникум по двигатели и топлотехника (по късно – Техникум по енергетика).

За провеждането на пълноценни теоретични и практически занятия се налага сериозно преустройство за създаване на учебни работилници и лаборатории.

Модерните лаборатории, иновативен прием и Stem средата, която предоставя училището дават прекрасна възможност за проекти свързани с новите технологии и предизвикателства на 21-ви век.

Някои от постиженията на училището през изминалите години включват: учебно-технически център „ФОРД”; учебен център „VAILLANT” съвместно с фирма „Газкомфорт”; Компютъризиран център по климатична, вентилационна, хладилна и топлинна техника и Център за Професионално Обучение на възрастни (ЦПО) по проект ФАР; учебно – информационен център „Тойота“, съвместно с фирмата „Тойота Балканс”; център за обучение на газови техници по програма на МОН съвместно с „Овергаз“; оборудвана учебна лаборатория по автомобилна електроника „Мерцедес- Бенц“ съвместно с МОН и фирмата „Балкан Стар“; учебен център ВЕИ с 4 специализирани лаборатории; лаборатории по „Електротехника и електроника“, „Автомобилна мехатроника“, „Диагностика на автомобила“ и STEM център; авто-мото „РЕТРО КЛУБ“  – ТОВА Е „РЕЛИГИЯ” ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ !“, където учениците отдъхват и сбъдват мечти.

Интегрирането на решения за проследяване качеството на въздуха в училище, спомага за управление на потоците от информация и знание за създаване на дигитална градска среда, прогнозиране на събития и вземане на ефективни и целесъобразни решения. Интелигентна система, изградена от сензорни мрежи, създава информационни общества, иновации и ефективност.

Интелигентния трафик е друга част свързана с околната среда, която би могла да се приложи ефективно в ПГТЕ „ХЕНРИ ФОРД“. Икономическите специалности ще имат възможност да събират данни за всички участници в градския трафик, като пешеходци, автомобили и велосипеди, което е важна и неделима част от градския транспорт и специалистите работещи в сферата.

Иновативният прием и подобряването на материално техническата база на училището, превръщат ПГТЕ „ХЕНРИ ФОРД“ в най-желаното иновативно и устойчиво учебно заведение в България.

Заяви станция

Ако искате да познавате качеството на въздуха в парка или в квартала в реално време, ако сте детска градина, учебно заведение или друго публично учреждение и желаете да следите показателите на въздуха в района си, кандидатствайте за безплатна станция като попълните заявка.

Осинови станция

Ако сте социално отговорна компания, загрижена за екологията и общественото здраве, ако желаете да осигурите достъп до важна информация за качеството на въздуха на уязвими групи от населението – деца, подрастващи, възрастни хора и др., включете се в инициативата като осиновите станция.

Със станции вече се сдобиха:

Дарител: Kanbanize

Гражданското сдружение “Дишай, Димитровград!

Технологии, бизнес и гражданска инициатива работят заедно за по-чист въздух

Повече информация

Дарител: МОСВ и ПУДООС

ОУ "Кирил Христов" - Стара Загора​

Модерно решение за следене качеството на въздуха внедрено в ОУ „Кирил Христов“ в Стара Загора​

Повече информация

Дарител: МОСВ и ПУДООС

ПГТО "Дочо Михайлов"

ПГТО „Дочо Михайлов“ се оборудва с ново решение за следене качеството на въздуха в района​

Повече информация

Вижте къде вече се следи качеството на въздуха
в реално време.