Ротари клуб Габрово дари станция за мониторинг на въздуха на Музея на хумора и сатирата в навечерието на 50-ия му юбилей​

Know the air
Научи повече
Дарител: Ротари клуб Габрово
Получател: Музей на хумора и сатирата - гр. Габрово

Поредната станция за мониторинг на въздуха, част от проекта Know the air на „Европейска инициатива за чиста околна среда“, вече е инсталирана и е на разположение на Музея на хумора и сатирата. Осиновител на устройството е Ротари клуб Габрово – организация полагаща грижи за обществото на града. На въпроса „Защо решихте да дарите устройство за проследяване на качеството на въздуха на Музея” от клуба отговарят: „Музеят е една от любимите туристически дестинации, предпочитана от габровци и гостите на града, а същевременно е разположен в близост до едно от най-натоварените кръстовища в Габрово. Културната институция през последните години е обърнала поглед и към природата, освен към хумористичната страна на живота. Отговорността към средата, в която живеем, е на всички.”

Габрово има статут на „зелен град“ по отношение на въздуха. Има случаи, в които замърсяването му може да бъде временно или инцидентно. Тогава нивата на фини прахови частици, замърсяване от домакинства, изгарящи твърди горива през зимата и други, е възможно да надхвърлят здравословните норми.  Това в повечето случаи е трудно доловимо с просто око или от обонянието на хората. За да бъде отчетено се изискват прецизни сензорни устройства – станции за мониторинг на качеството на въздуха, които отчитат с много висока точност и в реално време различните замърсители на въздуха. Тези станции предоставят цялата необходима информация за това какъв въздух дишаме през цялото време.

„Надяваме се, че благодарение на тази иновация ще повишим осведомеността сред габровци и гостите на града и Музея.” коментира Маргарита Доровска – директор на Музея  на хумора и сатирата.

Действителните ползи от инсталирането на подобна станция не са толкова да отстранят източника на замърсяване. Това е по-скоро инструмент за подпомагане на решенията за по-доброто здраве на гражданите и посетителите, като ограничаване дейностите на открито в дните с високо замърсяване на въздуха. Друга важна полза е увеличаването на увереността, че живеем в безопасна среда.

Данни от новата станция за мониторинг на въздуха, може да следите в реално време на Портала за околна среда на Община Габрово.

Заяви станция

Ако искате да познавате качеството на въздуха в парка или в квартала в реално време, ако сте детска градина, учебно заведение или друго публично учреждение и желаете да следите показателите на въздуха в района си, кандидатствайте за безплатна станция като попълните заявка.

Осинови станция

Ако сте социално отговорна компания, загрижена за екологията и общественото здраве, ако желаете да осигурите достъп до важна информация за качеството на въздуха на уязвими групи от населението – деца, подрастващи, възрастни хора и др., включете се в инициативата като осиновите станция.

Със станции вече се сдобиха:

Дарител: Kanbanize

Гражданското сдружение “Дишай, Димитровград!

Технологии, бизнес и гражданска инициатива работят заедно за по-чист въздух

Повече информация

Дарител: МОСВ и ПУДООС

ОУ "Кирил Христов" - Стара Загора​

Модерно решение за следене качеството на въздуха внедрено в ОУ „Кирил Христов“ в Стара Загора​

Повече информация

Дарител: МОСВ и ПУДООС

ПГТО "Дочо Михайлов"

ПГТО „Дочо Михайлов“ се оборудва с ново решение за следене качеството на въздуха в района​

Повече информация

Вижте къде вече се следи качеството на въздуха
в реално време.