Жителите в столичния квартал Гео Милев вече познават качеството на въздуха

Know the air
Научи повече
Дарител: Progress Factory
Получател: Столичен квартал Гео Милев

Столичният квартал Гео Милев стана част от инициативата Know the air, благодарение на която жителите на квартала вече могат да проследят качеството на въздуха в района. Станцията за мониторинг е осиновена от рекламна агенция Progress Factory като чат от нейната ангажираност с екологичните замърсявания. „Гео Милев“ е сред най-бързо развиващите се съвременни софийски квартали, разположен близо до центъра на града с множество детски градини и учебни заведения, което го прави особено привлекателен за млади семейства.

„Кварталните градинки и детски площадки са притегателен център за отдих в градска среда. Ежедневно са посещавани от деца и семейства, поради което е важно да се познава качеството на въздуха в тези райони и да се сведат до минимум рисковете за здравето на живущите.” Коментират от компанията осиновител.
В района на квартала се намират много посолства, административни сгради, големи спортни зали, позвъни и за студентски практики, читалища, включително и поликлиника. На територията на Гео Милев има силно присъствие на детски градини и училища. Всичко това е предпоставка за засилен поток не само от възрастни, но също от деца и ученици в квартала, чиито родители вече имат достъп до актуална информация за състоянието на въздуха, който дишат.

Заяви станция

Ако искате да познавате качеството на въздуха в парка или в квартала в реално време, ако сте детска градина, учебно заведение или друго публично учреждение и желаете да следите показателите на въздуха в района си, кандидатствайте за безплатна станция като попълните заявка.

Осинови станция

Ако сте социално отговорна компания, загрижена за екологията и общественото здраве, ако желаете да осигурите достъп до важна информация за качеството на въздуха на уязвими групи от населението – деца, подрастващи, възрастни хора и др., включете се в инициативата като осиновите станция.

Със станции вече се сдобиха:

Дарител: Kanbanize

Гражданското сдружение “Дишай, Димитровград!

Технологии, бизнес и гражданска инициатива работят заедно за по-чист въздух

Повече информация

Дарител: МОСВ и ПУДООС

ОУ "Кирил Христов" - Стара Загора​

Модерно решение за следене качеството на въздуха внедрено в ОУ „Кирил Христов“ в Стара Загора​

Повече информация

Дарител: МОСВ и ПУДООС

ПГТО "Дочо Михайлов"

ПГТО „Дочо Михайлов“ се оборудва с ново решение за следене качеството на въздуха в района​

Повече информация

Вижте къде вече се следи качеството на въздуха
в реално време.