Модерно решение за следене качеството на въздуха внедрено в ОУ „Кирил Христов“ в Стара Загора​

Основно училище „Кирил Христов“ Стара Загора, България е основано през 1896 г. В него се обучават ученици от 7 до 14 годишна възраст. Две степени на обучение: начална -I-IV клас, и основна – V – VII клас. В училището работят общо 59 учители и се обучават 917 ученици в 33 паралелки, Иновативното училище е сред […]

ПГТО „Дочо Михайлов“ се оборудва с ново решение за следене качеството на въздуха в района​

Професионалната гимназия по техника и облекло в град Тервел е открита през 1977 г. със съвместна заповед на Министерството на народната просвета и Министерството на машиностроенето. Формирани са 5 паралелки със 145 ученика по следните специалности: 2 паралелки „Стругаро-фрезист”, 2 паралелки „Шлосер-монтьор” и 1 паралелка „Електро-газозаварчик”. В момента в училището се обучават 220 ученика в […]

СУ „Васил Левски“ в гр. Девня се сдоби с модерно решение за мониторинг на качеството на въздуха и създаване на ангажираност за проблемите с околната среда​

Средно училище „Васил Левски“ е модерно училище, насърчаващо личностното развитие на всеки ученик, основано през 1962 година. В училището се обучават 560 деца от 1ви до 12ти клас и една подготвителна група като това е най-голямото училище в община Девня, намираща се в Североизточна България и една от съставните общини на област Варна. В община Девня се […]

Модерно решение за мониторинг на качеството на въздуха и създаване на ангажираност за проблемите с околната среда в СУ „Николай Катранов“ в гр. Свищов ​

СУ „Николай Катранов“ е открито през 1964 година като начално и основно училище с ученици от 1-ви до 8-ми клас. Училището е единствено в община Свищов с паралелки с профил „Чужди езици“ – с английски и немски език. През 1998 година се формира първата паралелка с профил чуждоезиков – немски език. През 1999 година се […]

ПТГЕ „Хенри Форд“ следи за качеството на въздуха около учебната база чрез иновативно решение​

ПГТЕ “Хенри Форд” е най-голямото професионално училище в България и на Балканския полуостров с над 60-годишна история. В него учат над 1200 ученици в различни форми на обучение – дуална, дневна и самостоятелна. Създадено е на 14 септември 1960 г. Това е датата, в която училището се отделя от Техникума по механотехника и се обособява в […]